Trang chủ / Tag Archives: kháng cáo

Tag Archives: kháng cáo

Tổng hợp các link kháng nghị mở khóa Facebook

Tổng hợp các link kháng nghị mở khóa Facebook. Dưới đây là một số link kháng nghị cho các bạn tham khảo nha – Chát với suport : https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi – Gửi kiến nghị cho facebook www.facebook.com/help/127103474099499 – Đổi tên người dùng (URL) cho page: https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925 – Yêu cầu gộp trang www.facebook.com/help/249601088403018 – Link Kháng đổi tên Trang https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260 – Đổi …

Xem tiếp