Trang chủ / Tag Archives: tinh xá và thiên cung

Tag Archives: tinh xá và thiên cung

Tinh xá và thiên cung

Xá-lợi-phất là một trong các vị đệ tử hàng đầu của đức Phật. Từ khi ngài bỏ ngoại đạo về quy y Phật thì tăng đoàn lớn mạnh thêm rất nhiều, vì ngài đã dẫn theo cả một đồ chúng rất đông đảo cùng lúc xuất gia theo Phật. Đức Phật rất tin tưởng vào nhân cách cũng như năng …

Xem tiếp