Trang chủ / Tag Archives: thiền sư việt hóa giải thuật phong thủy cao biền

Tag Archives: thiền sư việt hóa giải thuật phong thủy cao biền

Thiền sư Việt phá giải thuật phong thủy của Cao Biền Yểm Bùa

Thiền sư Việt phá giải thuật phong thủy của Cao Biền Yểm Bùa. Câu chuyện ly kỳ về việc thiền sư Việt phá giải thuật phong thủy của Cao Biền được ghi chép lại trong “Thiền Uyển tập anh”. Thiền sư Việt phá giải thuật phong thủy của Cao Biền Yểm Bùa “Thiền uyển tập anh” hay “Ðại Nam thiền …

Xem tiếp