Trang chủ / Tag Archives: mã zipcode

Tag Archives: mã zipcode

Mã bưu điện Bắc Ninh – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bắc Ninh 220000

Mã zipcode bưu điện Bắc Ninh gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể. Mã zipcode bưu điện Bắc …

Xem tiếp

Mã bưu điện Bắc Giang – Mã zipcode Bắc Giang

Mã zipcode bưu điện Bắc Giang gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể. MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC …

Xem tiếp