Trang chủ / Tag Archives: Mã zipcode bưu điện Bình Định

Tag Archives: Mã zipcode bưu điện Bình Định

Mã bưu điện zipcode Bình Định – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bình Định

Mã bưu điện zipcode Bình Định – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bình Định gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc …

Xem tiếp