Trang chủ / Tag Archives: mã bưu điện tỉnh bắc cạn

Tag Archives: mã bưu điện tỉnh bắc cạn

Mã bưu điện Bắc Cạn – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bắc Cạn

Mã zipcode bưu điện Bắc Cạn gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể. Mã zipcode bưu điện Bắc …

Xem tiếp