Trang chủ / Tag Archives: long đờm

Tag Archives: long đờm

Công dụng và tác dụng chữa bệnh của Bối mẫu

Công dụng và tác dụng chữa bệnh của Bối mẫu dùng để Chữa ho, long đờm, thổ huyết, tắc sữa, cầm máu, hen

Công dụng và tác dụng chữa bệnh của Bối mẫu dùng để Chữa ho, long đờm, thổ huyết, tắc sữa, cầm máu, hen Có 2 loại Bối mẫu cần phân biệt 1. Triết bối mẫu (Bulbus Fritillariae thunbergii) là tép dò khô của cây triết bối mẫu – Fritillaria thunbergii Miq. – FritilIaria verticillata Willd. var. thunbergii (Miq.) Bak, thuộc …

Xem tiếp