Trang chủ / Tag Archives: KHÁNH BA TOÁC CHỮA ĐAU BỤNG

Tag Archives: KHÁNH BA TOÁC CHỮA ĐAU BỤNG

KHÁNH BA TOÁC CHỮA ĐAU BỤNG

Con không ăn sôi vừng lạc đâu, con có phải đi tu đâu mà bố bắt con ăn chay. Biết rồi, nhưng bố hết tiền, chỉ đủ sôi vừng thôi. Bỗng có người nói; bà cho miếng thịt và 2 miếng trả vào tôi trả tiền cho. To béo thế này bắt nó ăn chay nó học thế đ. nào …

Xem tiếp