Trang chủ / Tag Archives: dữ liệu khách hàng

Tag Archives: dữ liệu khách hàng

Tài sản quan trọng của doanh nghiệp chính là dữ liệu khách hàng

Dữ liệu khách hàng – Tài sản quý của doanh nghiệp   Dữ liệu khách hàng tập trung thông tin của tất cả khách hàng đã từng quan tâm hoặc sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, bao gồm nhân khẩu học, thông tin liên lạc, lịch sử tương tác và giao dịch (nếu có),… Nhận thức được tầm …

Xem tiếp