Trang chủ / Tag Archives: chuyện đốt vàng mã

Tag Archives: chuyện đốt vàng mã

CHUYỆN HÓA VÀNG MÃ – Bác Hùng Y

CHUYỆN HÓA VÀNG MÃ – Bác Hùng Y (Bài cũ tháng 7/2016 đăng lại) Trong một lần làm lễ cầu siêu, cho các anh hùng liệt sỹ, Tại chùa Cam Lộ – quảng Trị, tôi được ngồi với 5 vị Hòa thượng. Nói về vấn đề này, các hòa thượng chê dân Bắc, mê tín dị đoan, rốt nát, hóa …

Xem tiếp