Trang chủ / Tag Archives: CHỮA MỤN CƠM

Tag Archives: CHỮA MỤN CƠM

CHỮA MỤN CƠM, MỤN CÓC

– Mẹ cha nhà nó ! Đời thật tệ. Mình cứ tưởng hàng xóm láng riềng, bạn bè với nhau, thế mà nó lừa mình, chém mình đứt cổ lòi con ngươi ra. – Chuyện gì thế, ai lừa, ai chém chồng tôi đấy ? Mới rời ra một tý là đã để người ta lừa ? Mất gì, mà …

Xem tiếp