Trang chủ / Tag Archives: CHÚ ĐẠI BI

Tag Archives: CHÚ ĐẠI BI

CHÚ ĐẠI BI & THẬP CHÚ

Xin được cùng đàm đạo cùng các bạn về cuốn NGHI THỨC THẬP CHÚ. 1 – Tại sao nên luyện đọc cuốn này. 2 – Ý nghĩa của thập chú. 3 – Đọc sao cho dễ nhớ, dễ thuộc vào đọc sao cho thực sự linh nghiệm. Theo phật, tin tưởng ở Phật pháp, hướng tâm về Phật … Nhiều …

Xem tiếp