Trang chủ / Tag Archives: cây hoàng tinh

Tag Archives: cây hoàng tinh

Cây Hoàng Tinh – Tác Dụng Dược Liệu Của Cây Hoàng Tinh Trong Việc Chữa Bệnh

Cây Hoàng Tinh – Tác Dụng Dược Liệu Của Cây Hoàng Tinh Trong Việc Chữa Bệnh Tên gọi khác: Tên Việt Nam: Cây cơm nếp. Hoàng tinh hoa đỏ. Hoàng tinh lá mọc vòng. Tên khác: Hoàng chi (Thụy Thảo Kinh), Mậu ất chi (Ngũ phù kinh), Thỏ trúc, Lộc trúc, Cứu cùng thảo, Trùng lâu, Kê cách, Thùy châu, …

Xem tiếp