Trang chủ / Kinh Doanh / Công nghệ / Danh sách các link hỗ trợ của Facebook chi tiết – Hướng dẫn cách liên hệ với Facebook

Danh sách các link hỗ trợ của Facebook chi tiết – Hướng dẫn cách liên hệ với Facebook

Rate this post

Hướng dẫn cách liên hệ với Facebook

Bạn đã bao giờ cần liên hệ với Facebook về sự cố bạn đang gặp phải chưa?

Giống như có thể bạn có câu hỏi về quảng cáo hoặc quyền riêng tư.

Hoặc có thể bạn là cha mẹ đang cố gắng điều chỉnh cài đặt trên tài khoản của con bạn.

Hoặc có thể hồ sơ của bạn đã bị vô hiệu vì không có lý do rõ ràng và bạn cần trợ giúp lấy lại hồ sơ.

Trong những trường hợp này, chắc chắn sẽ hữu ích khi có danh sách các biểu mẫu liên hệ để nhận hỗ trợ của Facebook.

Vâng … đó là lý do tại sao tôi đã viết trong bài đăng này!

Dưới đây tôi chỉ cho bạn cách nhận hỗ trợ Facebook từ:

 • nguồn Facebook chính thức
 • cộng đồng Facebook

Đó là HƯỚNG DẪN ULTIMATE để liên lạc và nhận hỗ trợ từ Facebook!

Cách liên hệ với Facebook và nhận hỗ trợ khi bạn cần

Hầu hết các mạng xã hội có một vài biểu mẫu liên hệ để người dùng báo cáo sự cố.

Facebook, mặt khác, có hơn 100 hình thức liên lạc cho chỉ là về mọi vấn đề bạn có thể chạy vào trong khi sử dụng Facebook.

Tôi đã tổ chức các liên kết theo danh mục và bao gồm mô tả hoặc chỉ đường cho mỗi biểu mẫu (một số biểu mẫu được liệt kê nhiều lần nếu chúng phù hợp với nhiều danh mục).

Truy cập

 • Truy cập bị hạn chế (Bad IP) – Bạn đang cố gắng truy cập Facebook từ địa chỉ IP (Giao thức Internet) được liên kết với ISP bị định cấu hình sai (Nhà cung cấp dịch vụ Internet) hoặc hành vi lạm dụng. Nếu bạn cho rằng đây là lỗi, vui lòng cho Facebook biết thêm.
 • Khả năng tiếp cận dành cho người khuyết tật – Biểu mẫu này dành riêng cho các vấn đề cụ thể về khả năng truy cập và công nghệ hỗ trợ.
 • Tài khoản bị vô hiệu – Không đủ điều kiện – Chỉ gửi biểu mẫu này nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu vì vi phạm Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebook. Nếu bạn không thể truy cập tài khoản của mình vì một lý do khác, vui lòng quay lại Trung tâm trợ giúp để tìm kênh liên hệ phù hợp.
 • Ứng dụng Truy cập Chuẩn của Ứng dụng Quảng cáo Facebook – Nếu ứng dụng của bạn đã được chấp thuận cho quyền truy cập Cơ bản vào API Quảng cáo, bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để đăng ký Truy cập thông thường.
 • Yêu cầu dữ liệu cá nhân – Cách nhận dữ liệu cá nhân nếu bạn có tài khoản, nếu không, hoặc nếu bạn không thể truy cập.
 • Yêu cầu quyền truy cập vào Cổng đối tác di động – Nếu bạn là nhân viên điều hành di động, hãy điền vào biểu mẫu này để yêu cầu quyền truy cập vào Cổng đối tác di động của Facebook hoặc báo cáo bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải khi truy cập cổng. Đối với các vấn đề khác, vui lòng sử dụng công cụ trường hợp Cổng đối tác dành cho thiết bị di động.

Tài khoản

Quảng cáo

 • Xem xét quảng cáo đang chờ xử lý – Biểu mẫu trợ giúp cho thời điểm quảng cáo đã chờ xử lý trong hơn 24 giờ.
 • Truy vấn thanh toán quảng cáo – Hỗ trợ các khoản phí cụ thể, quản lý quảng cáo, sử dụng phiếu thưởng và phương thức thanh toán.
 • Ứng dụng Truy cập Chuẩn của Ads API của Facebook – Nếu ứng dụng của bạn đã được chấp thuận cho quyền truy cập Cơ bản vào API Quảng cáo, bạn có thể sử dụng biểu mẫu bên dưới để đăng ký Truy cập thông thường.
 • Quảng cáo trên Facebook: Tổng quan và Mẹo – Các câu hỏi liên quan đến chi phí và thanh toán cho quảng cáo của bạn, cải thiện hiệu suất quảng cáo , câu chuyện thành công, quảng cáo bị từ chối hoặc các vấn đề quảng cáo khác.
 • Yêu cầu Trợ giúp với Cài đặt quảng cáo của con bạn – Xác minh rằng bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ để được trợ giúp thay đổi cài đặt của con bạn để ghép nối tên của chúng với quảng cáo.
 • Bọn trẻ

  Bản quyền và nhãn hiệu

  Dữ liệu

  • Yêu cầu dữ liệu con – Nhận thông tin tài khoản cho trẻ trước khi tài khoản bị xóa.
  • Câu hỏi về chính sách sử dụng dữ liệu – Biểu mẫu này chỉ dành cho các câu hỏi hoặc làm rõ liên quan đến Chính sách dữ liệu của Facebook (còn được gọi là Chính sách bảo mật) hoặc thỏa thuận của Facebook với TRUSTe.
  • Yêu cầu dữ liệu cá nhân – Cách nhận dữ liệu cá nhân nếu bạn có tài khoản, nếu không, hoặc nếu bạn không thể truy cập.

  Tử vong và Khuyết tật

  • Yêu cầu xóa tài khoản – Yêu cầu xóa tài khoản cho người bị bệnh, bị thương hoặc bị mất khả năng thanh toán.
  • Yêu cầu ghi nhớ – Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu ghi nhớ tài khoản của người đã qua đời. Facebook mở rộng lời chia buồn của họ và đánh giá cao sự kiên nhẫn và thông cảm của bạn trong suốt quá trình này. Lưu ý: Theo hình phạt khai man, biểu mẫu này chỉ để báo cáo dòng thời gian của người đã qua đời để được ghi nhớ.
  • Yêu cầu nội dung từ tài khoản của người đã qua đời – Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu nội dung từ tài khoản của người đã qua đời. Facebook mở rộng lời chia buồn của họ và đánh giá cao sự kiên nhẫn và thông cảm của bạn trong suốt quá trình này.
  • Yêu cầu đặc biệt đối với tài khoản của người đã qua đời – Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu xóa tài khoản của người đã qua đời hoặc cho các yêu cầu đặc biệt về tưởng niệm. Facebook mở rộng lời chia buồn của họ và đánh giá cao sự kiên nhẫn và thông cảm của bạn trong suốt quá trình này.

  E-mail

  • Không nhận được email xác nhận – Vui lòng điền vào biểu mẫu này nếu bạn gặp sự cố khi xác nhận tài khoản Facebook của mình. Đảm bảo mô tả chính xác mọi thứ khi chúng xuất hiện trên tài khoản của bạn.
  • Địa chỉ email đã được sử dụng – Nếu đã có tài khoản Facebook được liên kết với địa chỉ email của bạn và bạn không sở hữu tài khoản đó, vui lòng sử dụng biểu mẫu này để cho chúng tôi biết.
  • Địa chỉ email đã được thực hiện – Nếu bạn thấy thông báo cho biết bạn không thể tạo tài khoản Facebook vì địa chỉ email của bạn đã được sử dụng, vui lòng cho chúng tôi biết.

  Phản hồi

  Instagram

  Đăng nhập

  • Phải đăng nhập để xem lỗi trang này – Nếu bạn thấy thông báo lỗi này khi duyệt qua Facebook, bạn đã đến đúng nơi. Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để cho chúng tôi biết về sự cố bạn đang gặp phải.
  • Ảnh hồ sơ trên trang đăng nhập – Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu xóa ảnh hồ sơ của bạn khỏi trang đăng nhập Facebook.
  • Báo cáo sự cố đăng nhập – Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập hoặc bằng mật khẩu của mình, bạn đã đến đúng nơi. Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để cho chúng tôi biết về sự cố bạn đang gặp phải.
  • Báo cáo sự cố đăng nhập – Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập hoặc bằng mật khẩu của mình, bạn đã đến đúng nơi. Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để cho chúng tôi biết về sự cố bạn đang gặp phải. (Tùy chọn thứ 2)
  • Instagram Yêu cầu đăng nhập mỗi lần – Nếu Instagram đang đăng xuất bạn mỗi khi bạn thoát khỏi ứng dụng, vui lòng điền thông tin bên dưới.
  • Kiểm tra bảo mật Ngăn chặn đăng nhập – Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản của mình do kiểm tra bảo mật, bạn đã đến đúng nơi. Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để cho chúng tôi biết về sự cố bạn đang gặp phải.

  Điện thoại di động

  Tên và tên người dùng

  • Thay đổi tên cụ thể theo ngôn ngữ của bạn – Cung cấp thông tin để Facebook có thể xác nhận rằng tên cụ thể theo ngôn ngữ của bạn là tên thật của bạn.
  • Tên của tôi không được chấp nhận – Nếu bạn không thể đăng ký Facebook bằng tên thật của mình, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để hỗ trợ Facebook có thể giúp bạn thiết lập.
  • Xác minh tên của bạn – Hỗ trợ Facebook đã tạm thời tạm ngưng tài khoản của bạn vì họ đã phát hiện rằng Dòng thời gian của bạn không hiển thị tên thật của bạn. Vui lòng cung cấp thông tin sau để hỗ trợ có thể xác minh tên thật của bạn và cập nhật tài khoản của bạn.

  Trang

  Thanh toán và chi phí

  Ảnh và video

  Quyền riêng tư và quyền

  Một số biểu mẫu liên hệ có nhiều tùy chọn.

  Tùy thuộc vào tùy chọn bạn chọn, bạn sẽ được hiển thị biểu mẫu thực hoặc được chuyển hướng đến các biểu mẫu liên hệ có liên quan hoặc thông tin bổ sung.

  Nếu bạn nhận thấy có các tùy chọn thứ 2 hoặc thứ 3 (ví dụ, các biểu mẫu trùng lặp cho cùng một vấn đề), hãy gửi các biểu mẫu đó cũng như các bản gốc.

  Hỏi Cộng đồng Trung tâm trợ giúp chính thức của Facebook

  Một cách khác để được trợ giúp về các vấn đề của Facebook là kết nối với những người dùng khác trong Diễn đàn Cộng đồng Facebook .

  Bạn có thể duyệt qua các câu hỏi theo chủ đề hoặc sử dụng hộp tìm kiếm ở đầu trang.

  contact-facebook

  Nếu bạn tìm thấy câu hỏi tương tự câu hỏi bạn muốn hỏi và câu hỏi vẫn hoạt động thì bạn có thể thêm chi tiết về sự cố của mình để giúp những người khác làm việc trên cùng một vấn đề. Nếu bạn chỉ tìm thấy các chuỗi cũ hoặc đã đóng, bạn có thể sử dụng nút Đặt câu hỏi để đăng câu hỏi mới.

  Đối với những người muốn thành lập mình với tư cách là  chuyên gia trong cộng đồng Facebook , việc duyệt qua phần câu hỏi chưa được trả lời sẽ cho bạn cơ hội để giúp đỡ người khác.

  Hỏi trang Facebook chính thức

  Có một số trang Facebook chính thức.

  Một số trong số đó không chỉ đăng cập nhật mà còn trả lời nhận xét từ cộng đồng.

 • Luôn kết nối với các trang sau và đảm bảo chuyển sang cuộc trò chuyện khi có bài đăng liên quan đến chủ đề bạn có câu hỏi.
  • Facebook – Trang Facebook kỷ niệm cách bạn bè của chúng tôi truyền cảm hứng cho chúng tôi, ủng hộ chúng tôi và giúp chúng tôi khám phá thế giới khi chúng tôi kết nối.
  • Facebook for Business – Facebook for Business cung cấp tin tức, mẹo và phương pháp hay nhất mới nhất để giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.
  • Facebook & Bảo mật – Giống trang này để tìm hiểu cách thực hiện lựa chọn của bạn để chia sẻ những gì bạn muốn với những gì bạn muốn, theo kịp các thay đổi và nói chuyện với những người khác về tầm quan trọng của quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số của chúng tôi.
  • Facebook Media – Khám phá cách các nhân vật công cộng và các tổ chức truyền thông đang sử dụng Facebook theo những cách phi thường.
  • Thiết kế Facebook – Tìm hiểu về các nhà thiết kế, nhà chiến lược nội dung và các nhà nghiên cứu đã định hình trải nghiệm của bạn trên Facebook.
  • Nhà phát triển Facebook – Xây dựng, phát triển và kiếm tiền từ ứng dụng của bạn với Facebook.
  • Facebook Engineering – Họ xây dựng Facebook.

  Đối với những người muốn thành lập mình với tư cách là chuyên gia trong cộng đồng Facebook, hãy xem các câu hỏi trên các bài đăng của các trang Facebook chính thức và nhảy vào để trả lời chúng khi bạn có thể.

  Phần kết luận

  Khi bạn gặp sự cố, tôi khuyên bạn nên sử dụng nhiều con đường để giải quyết vấn đề.

  Nếu bạn gửi biểu mẫu liên hệ thích hợp trên Facebook, hãy hỏi Cộng đồng Trung tâm trợ giúp chính thức của Facebook và bắt đầu thảo luận về bài đăng trên trang Facebook chính thức có liên quan, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ bạn cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *