Trang chủ / Cửa Hàng / Danh sách 120 link hỗ trợ của Facebook – Hướng dẫn mở khóa Facebook

Danh sách 120 link hỗ trợ của Facebook – Hướng dẫn mở khóa Facebook

3/5 - (1 bình chọn)

1. + Xác Minh Danh Tính + Vô Hiệu Hóa ~ Giúp chúng tôi xác nhận tên của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
2. ~ Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân(xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd): https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
3. ~ Confirm Your Identity With Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339 ~
4.  Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
5. ~ Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
6. +Report
7. ~ Báo cáo nội dung trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/274459462613911
8. ~ Report an Underage Child (South Korea & Spain) (Chưa Đủ Tuổi): https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
9. ~ Báo cáo tài khoản của phạm nhân: https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603 ~ Report an Underage Child: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 ~ Report tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
10. ~ Report Suicidal Content(Tự Tử): https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423
11. ~ Báo cáo người phạm tội tình dục: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
12. ~ Báo cáo tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
13. ~ Báo cáo vi phạm quyền riêng tư: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
14. ~ Reporting a Violation or Infringement of Your Rights : https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053
15. ~ Báo cáo tống tiền: https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
16. + Rename
17. ~ Please Verify Your Information:https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
18. ~ Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/561627100638621 ~ Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
19. ~ Đổi tên(# Họ và tên): https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
20. ~ Tên tôi không được chấp nhận(# Họ và tên(unlock tên giả)): https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
21. ~ Đổi tên theo ngôn ngữ: https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186
22. + Tài khoản được tưởng nhớ
23. ~ Liên hệ thừa kế: https://www.facebook.com/help/contact/498667593619501
24. ~ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
25. ~ Yêu cầu đặc biệt cho tài khoản của người đã mất: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
26. ~ Yêu cầu tưởng nhớ: https://www.facebook.com/help/contact/305593649477238
27. ~ Yêu cầu tưởng nhớ: https://facebook.com/help/contact/651319028315841
28. ~ Tài khoản cá nhân của tôi đang ở trạng thái được tưởng nhớ đặc biệt(unlock): https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
29. ~ Requesting Content From a Deceased Person’s Account(report nội dung ảnh): https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245
30. + Đăng Ký
31. ~ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
32. ~ Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận: https://www.facebook.com/help/contact/338822979524831
33. ~ Phone Number Already Taken: https://www.facebook.com/help/contact/439851082721667
34. ~ Phone Number Not Recognized(Không nhận dạng được số điện thoại): https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768
35. ~ Địa chỉ Email này đã được sử dụng: https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641
36. + Page
37. ~ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn (Fanpage) : https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952
38. ~ Fanpage sang Trang cá nhân: https://www.facebook.com/help/205056142869433
39. ~ Mẫu báo cáo bản quyền: https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
40. ~ Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
41. ~ Report Pages that Disappeared(Báo cáo Các trang Biến mất) : https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
42. ~ Report an Ad(Báo cáo quảng cáo): https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954
43. ~ Disabled Ad Account Help : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
44. ~ Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
45. + More
46. ~ Xóa tài khoản của tôi: https://www.facebook.com/help/delete_account
47. ~ Tìm mật khẩu: https://www.facebook.com/help/contact/234405046615919
48. ~ Unlock Group: https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584
49. ~ Đổi ngày sinh: https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
50. ~ Báo cáo vấn đề đăng nhập: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
51. ~ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản: https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
52. ~ Developer Support: I’m Unable To Create Apps(Block chặn tạo ứng dụng): https://www.facebook.com/help/contact/140703502680919
53. ~ Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook(unlock apps): https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
54. ~ Must Log In To See This Page Error(Phải đăng nhập để xem trang này): https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
55. ~ Personal Data Requests(Yêu cầu giữ liệu cá nhân): https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
56. ~ Facebook Blocks(unlock Report lạm dụng): https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151
57. ~ Cập nhật thông tin bảo mật của bạn: https://www.facebook.com/update_security_info.php
58. ~ EU Safe Harbor Complaint(Khiếu nại về việc tuân thủ cảng) : https://www.facebook.com/help/contact/298027743579231
59. ~ Tôi nghĩ rằng máy tính của tôi có phần mềm độc hại. Tôi nên làm gì?: https://www.facebook.com/help/389666567759871
60. ~ Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập(unlock mã sms): https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
61. ~ Older posts are not loading(Không tải được bài đăng cũ): https://www.facebook.com/help/contact/163663033726185
62. ~ Report Posts Not Appearing in News Feed(Báo cáo bài viết không xuất hiện trong News Feed): https://www.facebook.com/help/contact/167649556677152
63. ~ Data Policy Questions: https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
64. ~ California’s Shine the Light law(Luật nhẹ của california): https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
65. ~ Data Policy Questions(Câu hỏi chính sách dữ liệu) : https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
66. ~ Bank Account Payments : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
67. ~ Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
68. ~ Facebook Payments Support Center – Enter : https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
69. ~ Give feedback or report that something is broken: Photos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
70. ~ Report an Issue with Disappearing Videos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
71. ~ Report an Issue with Chat Disconnections : https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
72. ~ Report an Issue with Search : https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
73. ~ Report an Issue with Notifications : https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
74. ~ Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/
75. ~ Privacy Rights – Video Removal Request : https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
76. ~ Report an Issue with Facebook on Mobile : https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
77. ~ Report an Unavailable Group or Event : https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161
78. ~ Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
79. ~ Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/
80. ~ Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
81. ~ Mentions Verification Request : https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751
82. ~ Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
83. ~ Must Log In To See This Page Error : https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
84. ~ Invalid Email Address Error : https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773
85. ~ Page Promotion Help : https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p
86. ~ Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt : https://www.inyour.facebook.com/help/contact/1582364792025146
87. ~ Report Content Lost During Reactivation : https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849
88. ~ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
89. ~ Report an Issue with Video Playback: https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620 :
90. ~ Chat Appears Turned Off for Friends : https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090 ~ Report a Page Unavailable Error : https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587 ~ Your Feedback About Places : https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268
91. ~ Facebook Help Center and Statement of Rights and Responsibilities: https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862
92. ~ https://kienthuconline247.com/danh-sach-cac-link-ho-tro-cua-facebook-chi-tiet-huong-dan-cach-lien-voi-facebook// ( 120 link trong đây )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *